front7Nasz Dom położony jest w Węgielni w gm. Miedzichowo 10km od autostrady A2, na urokliwej polanie w otoczeniu lasów DOJAZD. Został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie jego Mieszkańców. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań wewnątrz budynku połączone zostało z tradycyjnym i wtapiającym się w otoczenie i historię regionu wyglądem zewnętrznym. Obiekt położony jest na 2-hektarowej działce, która przylega do lasu, co pozwala Mieszkańcom na codzienny kontakt z przyrodą.

Dom jest placówką świadczącą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. W ofercie zapewniamy pobyty stałe, czasowe oraz dzienne

Działamy w oparciu o Decyzję Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku numer PS-II9423.2.6.2015.13. Wpis do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod numerem 29.